Prova alligator i ask & få en minisvets/brännare på köpet, värde 199krAllmänna villkor

Allmänna villkor

IMEX AB:s Allmänna villkor gäller från och med 2024-03-11 och ersätter tidigare av IMEX AB publicerade allmänna villkor. Kund som beställer varor av IMEX AB accepterar genom sin beställning dessa Villkor.


Priser

Samtliga priser i våra prislistor är angivna inklusive moms. Alla priser är exklusive frakt där inget annat anges. Rabatter specificeras i orderbekräftelsen som mottags efter lagd beställning. Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget, inköpspriser, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter samt andra förändringar utom vår kontroll. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor förbehåller IMEX AB sig rätten att annullera kundens beställning. Offerter kan innehålla speciella avtal med priser som avviker från våra prislistor.
Levererade varor förblir IMEX AB:s egendom till dess full likvid erlagts.


Prisändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i Imex AB:s orderbekräftelse. För produkter som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller orderbekräftat pris med reservation för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom Imex AB:s kontroll. Efter eventuell justering ska nytt pris godkännas av kund, i annat fall annulleras ordern.


Betalning och betalningsvillkor

Betalning sker med faktura 30 dagar. Kreditprövning sker på alla företag.
Levererade varor förblir IMEX AB:s egendom till dess full likvid erhållits av IMEX AB.


Leveranstid

Beställningar skickas från oss samma dag som beställning mottagits alternativt dagen efter.
Avvikelser från ovanstående kan dock förekomma vid högre arbetsbelastning. Skulle leveranstiden överskrida uppgiven maximal leveranstid har konsument (men ej företagskund) rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom 20 dagar. Vid köp av ej lagerförda eller restnoterade produkter kan uppgift om maximal leveranstid ej lämnas då detta ligger utom vår kontroll. Skulle leveranstiden bli orimligt lång eller given leveranstid ej visat sig vara korrekt har konsument (men ej företagskund) rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom 20 dagar.


Leveranssätt

Leverans till kund sker normalt genom avhämtning eller med DB Schenker Parcel eller System. Leveranstid är 1-3 vardagar.


Fraktkostnad

För leverans debiteras fraktkostnader enligt särskild fraktprislista. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas separat i varje enskilt fall då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Fri frakt på order över 4000 kr.

Fri retur och fri returfrakt

Vi har fri retur och fri returfrakt. Kontakta oss så ordnar vi med retur.


Garanti

Nöjdhetsgaranti
Innebär att när du köper produkter från IMEX AB så ska du vara nöjd med produkten. Om du inte är nöjd med produktens kvalité så får du dina pengar i retur. Det enda kravet vi har är att du genast kontaktar oss så snart du upplever att produkten inte uppfyller de kvalitéer den ska ha.

Ångerrätt och öppet köp

Konsument
I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har konsument 14 dagar på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten. IMEX AB har valt att tillämpa öppet köp och ångerrätt i 30 dagar från det att en vara har tagits emot. Vänligen kontakta oss


Företag
Företagskunder har ingen lagstadgad ångerrätt vid köp av varor hos IMEX AB.
För vara ur det ordinarie sortimentet vars originalförpackning eller förbrukningsmaterial ej brutits eller på annat sätt skadats eller har använts gäller 30 dagars öppet köp för företagskunder. Öppet köp gäller ej specialbeställda varor eller varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar.

Reklamation

I enlighet med svensk lagstiftning har konsumenter rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom 3 år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation ska lämnas till IMEX AB inom skälig tid (en reklamation som görs inom 2 månader från att felet upptäcktes anses alltid vara gjord i rätt tid) från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom 2 år från inköpsdatum anses normalt vara ursprungliga. Observera att bestämmelserna om reklamation ovan endast gäller konsumenter. Beträffande fel på vara som har beställts av företagskund så är det begränsat till de garantier som vi lämnat, se rubrik Garanti. Någon rätt för företagskunder att kräva annat ansvar för fel föreligger således inte.


Skydd av personuppgifter

Klicka här för att se vår integritetspolicy.


Force majeure

IMEX AB är inte ansvarigt för skador till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, försening eller fel av underleverantör, driftstopp eller störningar i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför IMEX AB:s kontroll och som IMEX AB skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna (”Force majeure”). Om force majeure i enlighet med denna bestämmelse kvarstår under en period som överstiger 2 månader har såväl kunden som IMEX AB rätt att säga häva avtal avseende beställning och leverans av vara, utan några påföljder eller sanktioner.Tvist 

Vid eventuell tvist som inte kan lösas i samförstånd mellan IMEX AB och konsument kan konsumenten vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Mer information om ARN finns på arn.se.
Konsumenter som bor i ett annat EU-land än Sverige kan lämna ett klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se europa.eu/consumers/odr.
Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
Tvist gällande tillämpningen eller tolkningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt.

Rättsligt meddelande (Legal notice)

Kontaktinformation

IMEX AB
Produktionsvägen 8
262 78 Ängelholm
E-post: imex@imexab.se
Tel: 0435-214 00
Org.nr: 556523-6030