Prova alligator i ask & få en minisvets/brännare på köpet, värde 199krMiljö & Kvalitetspolicy

Miljöpolicy: 
IMEX AB skall inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt sträva efter att skapa en verksamhet där ett starkt engagemang hos företaget bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle. IMEX AB skall fortlöpande eftersträva att erbjuda marknaden ur miljösynvinkel godtagbara produkter och tjänster.
Vägen dit är:

 • Att ha de för förtaget gällande miljölagar och förordningar som lägsta godtagbara krav.
 •  Att öka kunskapen och höja medvetenheten om miljöfrågor hos våra anställda.
 •  Att göra vår miljöpolicy tillgänglig för kunder, leverantörer och allmänheten samt uppmuntra dem att arbeta med miljöfrågor för att minimera negativ miljöpåverkan.
 •  Att prioritera de leverantörer som bedriver ett systematiskt miljöförbättringsarbete
 •  Att betrakta miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar

Kvalitetspolicy:
IMEX AB skall inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt sträva efter att i kundens ögon vara en leverantör med hög kompetens vad gäller produkternas egenskaper och tekniska kvaliteter. IMEX AB skall klara snabba leveranser, utan restorder, med rätt kvalitet som helt överensstämmer med vad kunderna efterfrågar. IMEX AB skall sträva efter gott arbetsklimat som är öppet och positivt, genomsyrat av att vara ”service minded”. Där respekt för varandras arbete och hjälpsamhet är en naturlig del i det dagliga arbetet.
Vägen dit är:

 •  Att ha kvalificerad personal med stor produktkännedom.
 •  Att ständigt arbeta med produktutveckling och hela tiden sträva efter förbättringar inom företaget.
 •  Att nära samarbeta med och involvera underleverantörer.
 •  Att ständigt sätta kunden i fokus, ha en öppen inställning och alltid beakta deras önskemål.
 •  Att med hög tillgänglighet, god service alltid göra det lätt för kunden att besvära sig hos oss.
 •  Att utan dröjsmål behandla ev. klagomål, brister, fel eller reklamationer effektivt och aktivt.
   Godkänt av:       Datum:           Utgåva

 Pelle Stjern

2023-11-26

2